UGOTAVLJANJE POTI MIKRO-ONESNAŽIL V ODPADNI VODI TER ZMANJŠEVANJE OKOLJSKEGA TVEGANJA Z ZELENIMI TEHNOLOGIJAMI
Znanstvenoraziskovalno sodelovanje med Republiko Slovenijo in Rusko federacijo
Vodja: prof. dr. Tjaša Griessler Bulc
Trajanje: 2019 - 2021

SIMULACIJE LIPIDNIH MEMBRAN Z PEG LIPIDI
Znanstvenoraziskovalno sodelovanje med Republiko Slovenijo in ZDA
Vodja: doc. dr. Miha Fošnarič
Trajanje: 1.10.2019 - 30.9.2021

MODELIRANJE IONSKIH TEKOČIN
Znanstvenoraziskovalno sodelovanje med Republiko Slovenijo in ZDA
Vodja: izr. prof. ddr. Klemen Bohinc
Trajanje: 1.10.2019 - 30.9.2021 

INTERAKCIJE MED NABITIMI DELCI IN LIPIDNIMI MEMBRANAMI
Znanstveno raziskovalno sodelovanje med Republiko Slovenijo in Japonsko
Vodja: doc. ddr. Klemen Bohinc
Trajanje: 2018 - 2020

Obvladovanje mikrobne adhezije na biomaterialih
Znanstveno raziskovalno sodelovanje med Slovenijo in Srbijo
Vodja: doc. ddr. Klemen Bohinc
Trajanje: 2018 - 2019

Nanomateriali za dezinfekcijske namene
Znanstveno raziskovalno sodelovanje med Slovenijo in ZDA
Vodja: prof. dr. Polonca Trebše
Trajanje: 2018 - 2019

Potencial naravnih čistilnih sredstev za obvladovanje biofilmov v živilski industriji
Znanstveno raziskovalno sodelovanje med Slovenijo in ZDA
Vodja: doc. dr. Rok Fink
Trajanje: 2018 - 2019

Modeliranje električne dvojne plasti: končna velikost in hidratacija ionov
Znanstveno raziskovalno sodelovanje med Slovenijo in ZDA
Vodja: doc. ddr. Klemen Bohinc
Trajanje: 2017 – 2018

Sledenje rianodinskh insekticidov v okolju
Znanstveno raziskovalno sodelovanje med Slovenijo in Rusijo
Vodja: prof. dr. Polonca Trebše
Trajanje: 2016 - 2018

Delci na meji zrak-kapljevina. Eksperimenti in teorija
Znanstveno raziskovalno sodelovanje med Slovenijo in Rusijo
Vodja: doc. ddr. Klemen Bohinc
Trajanje: 2016 – 2018

Ionska specifika elektrolitskih raztopin v stiku s površinami
Znanstveno raziskovalno sodelovanje med Slovenijo in Komisariatom za alternativne energije in atomsko energijo (CEA)
Vodja: doc. ddr. Klemen Bohinc
Trajanje: 2016 – 2018

Nanodelci na dielektičnih mejnih površinah   
Znanstveno raziskovalno sodelovanje med Slovenijo in ZDA 
Vodja: doc. ddr. Klemen Bohinc 
2015 - 2016

Specifični efekti molekularnih ionov 
Znanstveno raziskovalno sodelovanje med RS in Francijo 
Vodja: doc. ddr. Klemen Bohinc 
2012 - 2013

Študij ionsko specifičnih pojavov - kontinuumska elektrostatika makromolekul 
Znanstveno raziskovalno sodelovanje med Slovenijo in Rusijo 
Vodja: doc. ddr. Klemen Bohinc 
2012 - 2013

Izolacija in karakterizacija mikrovesiklov iz telesnih tekočin 
Znanstveno raziskovalno sodelovanje med Slovenijo in Finsko 
Vodja: doc. ddr. Klemen Bohinc 
2012 - 2013

Biološke in fizikalne lastnosti površin 
Znanstveno raziskovalno sodelovanje med Slovenijo in Kitajsko 
Vodja: doc. ddr. Klemen Bohinc 
2012 - 2013

Inovativne tehnologije čiščenja odpadnih voda brez vpliva na okolje za turistične objekte na sensitivnih območjih
Znanstveno raziskovalno sodelovanje med Slovenijo in Norveško
Vodja: izr. prof. dr. Tjaša Griessler Bulc 
2011 - 2012

Fizikalno-biološke lastnosti površin 
Znanstveno raziskovalno sodelovanje med Slovenijo in ZDA 
Vodja: doc. ddr. Klemen Bohinc 
2011 - 2012

Pomen lateralne in orientacijske ureditve lipidnih molekul za biološko relevantne nelamelarne lipidne faze 
Znanstveno raziskovalno sodelovanje med Slovenijo in Avstrijo 
Vodja: prof. dr. Veronika Kralj – Iglič   
2011 - 2012

Uporaba sodobnih MS tehnik za določanje bioaktivnih spojin v vzorcih iz okolja 
Znanstveno raziskovalno sodelovanje med Slovenijo in Rusijo 
Voja: prof. dr. Polonca Trebše 
2014 - 2015

Mehka nanotrehnologija. Lastnosti in uporaba polielektrolitov  
Znanstveno raziskovalno sodelovanje med Slovenijo in Hrvaško
Vodja: doc. ddr. Klemen Bohinc 
2014 - 2015

Modeliranje ionske specifičnosti elektrolitskih raztopin  
Znanstveno raziskovalno sodelovanje med Slovenijo in ZDA 
Vodja: doc. ddr. Klemen Bohinc 
2013 - 2014

Nanodelci na dielektričnih mejnih površinah  
Znanstveno raziskovalno sodelovanje med Slovenijo in ZDA 
Vodja: doc. ddr. Klemen Bohinc 
2015 - 2016

Uporaba nanodelcev v dezinfekcijske namene  
Znanstveno raziskovalno sodelovanje med Slovenijo in ZDA 
Vodja: prof. dr. Polonca Trebše  
2016 - 2017

Potencial biološko razgradljivih čistilnih sredstev za nadzor bakterijske adhezije  
Znanstveno raziskovalno sodelovanje med Slovenijo in ZDA 
Vodja: doc. dr. Rok Fink  
2016 - 2017

Mehka nanotehnologija: Antibakterijske lastnosti polielektrolitskih nanosov 
Znanstveno raziskovalno sodelovanje med Slovenijo in Hrvaško 
Vodja: doc. dr. Rok Fink  
2016 - 2017

 

Na naši spletni strani uporabljamo piškotke, saj ti omogočajo boljše in pravilnejše delovanje. Zaradi EU zakonodaje, vas moramo vprašati za soglasje. Prosimo vas, da sprejmete uporabo piškotkov in si s tem omogočite pravilen prikaz naše spletne strani. Piškotke uporabljajo vse spletne strani. Več informacij o piškotkih najdete na tej povezavi.