Mateja Stare, diplomantka Zdravstvene fakultete, opravlja delo operacijske medicinske sestre v Centralnem operacijskem bloku Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana že 20 let. Ob tem je že mnogo let članica mednarodne humanitarne nevladne organizacije Zdravniki brez meja (MSF – Medecins Sans Frontieres), ki deluje predvsem na vojnih področjih držav v razvoju in je prvenstveno namenjena reševanju zdravstvenih problemov lokalnega prebivalstva.

Mateja svoj prosti čas, redni in izredni neplačani dopust preživlja na misijah. Njeno humanitarno delo so prepoznali tudi uredniki revije Zarja ter jo konec leta 2018 nominirali na naziv Ženska leta. Veseli smo, da Mateja Stare že nekaj let svoje bogate izkušnje prenaša na študente programa Zdravstvene nege pri predmetu Osnove operacijske zdravstvene nege.