Prosimo poskrbite, da je na strani omogočen JavaScript, ki poganja dodatek za dostopnost. Zaključeni projekti

 

INOVATIVNO UČENJE IN POUČEVANJE V VISOKEM ŠOLSTVU
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Razpis: »Inovativne in prožne oblike poučevanja in učenja«
Sodelujoči na ZF: pred. dr. Manca Pajnič, asist. Tina Kamenšek
Trajanje: 2022

MOBILNOST UČITELJEV UNIVERZE V LJUBLJANI 2018 - 2021
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Razpis: Mobilnost slovenskih visokošolskih učiteljev 2018 - 2021
Trajanje: 2018 - 2021

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

logotipi projekti

DIGITALNA UNIVERZA – Z INOVATIVNO UPORABO IKT DO ODLIČNOSTI
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Nosilci predmetnih posodobitev: doc. dr. Andrej Ovca, doc. dr. Ana Polonca Mivšek, viš. pred. dr. Marija Milavec Kapun
Trajanje: 2019 – 2020

logotipi projekti
PROMOCIJA DOLGOTRAJNE OSKRBE
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS
Razpis: Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem - Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2020 za študijski leti 2018/2019 in 2019/2020
Vodja: viš. pred. dr. Marija Milavec Kapun
Trajanje: 2020

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Logotipi PKP kopija

RANLJIVIM SKUPINAM PRILAGOJENA NADGRADNJA UČNE POTI ČEZ MOST PO MODROST
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS
Razpis: Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem - Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2020 za študijski leti 2018/2019 in 2019/2020
Vodja: izr. prof. dr. Alan Kacin
Trajanje: 2020

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Logotipi PKP kopija
SPODBUJANJE DOBRE HIGIENSKE PRAKSE PRI ZAPOSLENIH V VRTCU
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS
Razpis: Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem - Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2020 za študijski leti 2018/2019 in 2019/2020
Vodja: doc. dr. Mojca Jevšnik
Trajanje: 2020
Brošura

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Logotipi PKP kopija

STAREJŠI ZMOREJO IZVAJATI TEMELJNE POSTOPKE OŽIVLJANJA PO NAVODILIH DISPEČERJA 112
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS
Razpis: Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem - Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2020 za študijski leti 2018/2019 in 2019/2020
Vodja: viš. pred. mag. Nevenka Ferfila
Trajanje: 2020
Povzetek projekta

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Logotipi PKP kopija


RAZVOJ IN PREIZKUŠANJE IGER V NAVIDEZNI RESNIČNOSTI ZA VADBO RAVNOTEŽJA IN NJEGOVO OCENJEVANJE
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS
Razpis: Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju - Po kreativni poti do znanja 2017 - 2020, 3. odpiranje
Vodja: doc. dr. Urška Puh
Trajanje: 2020

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Logotipi PKP kopija

ODPRTOKODNI SISTEM ZA ZAJEM IN OBDELAVO MEDICINSKIH SLIK IZ ULTRAZVOČNIH DIAGNOSTIČNIH NAPRAV PO DICOM STANDARDU
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS
Razpis: Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju - Po kreativni poti do znanja 2017 - 2020, 3. odpiranje
Vodja: doc. dr. Miha Fošnarič
Trajanje: 2020
Spletna stran projekta

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Logotipi PKP kopija
DEFICIT - JAJOCID
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS
Razpis: Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju - Po kreativni poti do znanja 2017 - 2020, 3. odpiranje
Vodja: doc. dr. Mojca Bavcon Kralj
Trajanje: 2020

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Logotipi PKP kopija

Odprtokodne programske rešitve za izvedbo sistema PACS
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS
Razpis: Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju - Po kreativni poti do znanja 2017 - 2020, 2. odpiranje
Vodja: izr. prof. dr. Janez Žibert
Trajanje: 2019

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Logotipi PKP kopija

Renesansa stare dame
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS
Razpis: Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju - Po kreativni poti do znanja 2017 - 2020, 2. odpiranje
Vodja: viš. pred. mag. Nevenka Ferfila
Trajanje: 2019

Predstavitev projekta

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Logotipi PKP kopija

Alternativna trikotna ruta
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS
Razpis: Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju - Po kreativni poti do znanja 2017 - 2020, 2. odpiranje
Vodja: doc. dr. Damjan Slabe
Trajanje: 2019

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Logotipi PKP kopija

Tudi s pomočjo fotografij se lahko usposabljamo za nudenje prve pomoči
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS
Razpis: Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem - Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2020 za študijski leti 2018/2019 in 2019/2020
Vodja: viš. pred. Robert Sotler
Trajanje: 2019
Slikovni priročnik za učenje prve pomoči

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Logotipi PKP kopija

Zdravju prijazna uporaba šolske torbe in ureditev šolarjevega delovnega okolja
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS
Razpis: Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem - Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2020 za študijski leti 2018/2019 in 2019/2020
Vodja: pred. dr. Alenka Oven
Trajanje: 2019

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Logotipi PKP kopija

Iglober
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS
Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem in regionalnem okolju - Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2019
Vodja: viš. pred. mag. Nevenka Ferfila
Trajanje: 2018

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Logotipi PKP kopija

Tudi v starosti varno živim doma
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS
Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju - Po kreativni poti do znanja 2017-2020
Vodja: pred. dr. Marija Tomšič
Trajanje: 2018
Plakat

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Logotipi PKP kopija

Novo življenje starega kompleta
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS
Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju - Po kreativni poti do znanja 2017-2021
Vodja: viš. pred. mag. Nevenka Ferfila
Trajanje: 2018

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Logotipi PKP kopija

Sobivanje z demenco
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS
Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju - Po kreativni poti do znanja 2017-2022
Vodja: pred. dr. Marija Tomšič
Trajanje: 2018
Plakat

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Logotipi PKP kopija


Zmanjševanje poškodb sklepov v različnih športnih gibanjih
Fundacija RS za šport
Sofinanciranje športnih programov, razvojne dejavnosti v športu, športnih prireditev in promocije športa ter družbene in okoljske odgovornosti v športu v letu 2018
Vodja: doc. dr. Renata Vauhnik
Trajanje: 2018

Zmanjševanje poškodb sklepov v različnih športnih gibanjih
Fundacija za financiranje športnih organizacij v RS
Vodja: doc. dr. Renata Vauhnik
Trajanje: 2017

Obvladovanje hrupa kot dejavnika tveganja v vrtcu 
Mestna občina Ljubljana
Vodja: viš. pred. dr. Katarina Kacjan Žgajnar
Trajanje: 2017

e-Izobraževanje medicinskih sester 
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS
Vodja: viš. pred. dr. Marija Milavec Kapun 
Trajanje: 2017

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada 

Logotipi PKP kopija

Temne skrivnosti hitre mode
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS
Vodja: viš. pred. mag. Nevenka Ferfila 
Trajanje: 2017

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Logotipi PKP kopija

Vizualizacija teoretičnih vsebin za kompetentnejšo prakso zdravstvene nege
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS
Vodja: viš. pred. dr. Marija Milavec Kapun 
Trajanje: 2017

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Logotipi PKP kopija

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS
Biofeedback in otroci z ADHD
Vodja: viš. pred. dr. Marija Milavec Kapun 
Trajanje: 2017

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Logotipi PKP kopija

Zmagaš če pomagaš - zabavno učenje prve pomoči
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS
Vodja: mag. Damjan Slabe 
Trajanje: 2017

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Logotipi PKP kopija

Krepimo zdravje v starosti
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS
Vodja: pred. dr. Marija Tomšič
Trajanje: 2017

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Logotipi PKP kopija

Avtomatsko poročanje dozne obremenitve v radiografiji
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS  
Vodja: doc. dr. Nejc Mekiš
Trajanje: 2017

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Logotipi PKP kopija

Ali sem fit - meritve in animacija neaktivnega dela odraslih
Inštitut za raziskave in razvoj UTRIP 
Vodja: dr. Mojca Amon
Trajanje: 2017

Zmanjševanje poškodb sklepov v različnih športnih gibanjih
Fundacija za financiranje športnih organizacij v RS
Vodja: doc. dr. Renata Vauhnik
Trajanje: 2016

Pomen metabolnih in kontraktilnih lastnosti stegenskih in golenskih mišic na utrujanja nogometašev
Fundacija za financiranje športnih organizacij v RS
Vodja: izr. prof. dr. Alan Kacin  
Trajanje: 2016

Ali sem fit - meritve in animacije neaktivnega dela odraslih 
Športna zveza Ljubljane 
Vodja: doc. dr. Miroljub Jakovljević
Trajanje: 2016

Zmanjševanje poškodb sklepov v različnih športnih gibanjih
Fundacija za financiranje športnih organizacij v RS
Vodja: doc. dr. Renata Vauhnik
Trajanje: 2015

Samodejna analiza tehnične kakovosti mamografskih slik 
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS
Vodja: izr. prof. dr. Janez Žibert
Trajanje: 2015

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Logotipi PKP kopijaDelovanje dolgoročne protimikrobne zaščite v praksi
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS
Vodja: viš. pred. dr. Anamarija Zore 
Trajanje: 2015

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Logotipi PKP kopija

Preventivno delo v virtualnem okolju
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS
Vodja: viš. pred. dr. Marija Milavec Kapun 
Trajanje: 2015

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Logotipi PKP kopija

Povezani v tišini
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS
Vodja: doc. dr. Barbara Domajnko 
Trajanje: 2015

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Logotipi PKP kopija

Zmanjševanje poškodb sklepov v različnih športnih gibanjih
Fundacija za financiranje športnih organizacij v RS
Vodja: doc. dr. Renata Vauhnik
Trajanje: 2014

Program za povečevanje mobilnost starejših peščcev udeležencev v prometu MOL
Mestna občina Ljubljana
Vodja: izr. prof. dr. Darja Rugelj
Trajanje: 2013

Hrup v vrtcu - osveščanje otrok, vzgojiteljev in staršev
Mestna občina Ljubljana
Vodja: viš. pred. dr. Katarina Kacjan Žgajnar
Trajanje: 2013

Program za povečanje mobilnosti starejših pešcev udeležencev v prometu MOL
Mestna občina Ljubljana
Vodja: izr. prof. dr. Darja Rugelj
Trajanje: 2012

Kaj lahko sam storim za varno hrano?
Mestna občina Ljubljana
Vodja: doc. dr. Andrej Ovca
Trajanje: 2012

Hrup v vrtcih MOL in kako ga zmanjšati
Mestna občina Ljubljana
Vodja: viš. pred. dr. Katarina Kacjan Žgajnar
Trajanje: 2011

Higiena rok med učenci osnovnih šol in njihovimi učitelji v Mestni občini Ljubljana
Mestna občina Ljubljana
Vodja: viš. pred. mag. Gregor Jereb
Trajanje: 2011

Zdrava ženska - zdrave družine prihodnosti
Mestna občina Ljubljana
Vodja: doc. dr. Ana Polona Mivšek  
Trajanje: 2011

Higiena rok med učenci osnovnih šol in njihovimi učitelji v Mestni občini Ljubljana
Mestna občina Ljubljana
Vodja: mag. Gregor Jereb
Trajanje: 2010

HIGIENA ROK MED UČENCI OSNOVNIH ŠOL IN NJIHOVIMI UČITELJI V MESTNI OBČINI LJUBLJANA
Mestna občina Ljubljana
Vodja: mag. Gregor Jereb
Trajanje: 2009

PRAŠNA USEDLINA NA OBMOČJU TERMINALA ZA SIPKE TOVORE V LUKI KOPER V OBDOBJU DECEMBER 2008 - DECEMBER 2009
Luka Koper
Vodja: doc. dr. Borut Poljšak, mag. Gregor Jereb
Trajanje: 2009

Kontrola onesnaženosti zraka s prašnimi usedlinami na področju krajevne skupnosti Ankaran 2007-2008
Luka Koper d.d.
Vodja: doc. dr. Borut Poljšak, mag. Gregor Jereb
Trajanje: 2008

Razvoj in ovrednotenje novih fizioterapevtskih metod za doseganje optimalne mišične zmogljivosti in zdravljenje mišične atrofije
Fundacija za financiranje športnih organizacij v RS
Vodja: doc. dr. Alan Kacin
Trajanje: 2008

Razvoj in ovrednotenje novih fizioterapevtskih metod za doseganje optimalne mišične zmogljivosti in zdravljenje mišične atrofije
Fundacija za financiranje športnih organizacij v RS
Vodja: doc. dr. Alan Kacin
Trajanje: 2007

Kontrola onesnaženosti zraka s prašnimi usedlinami na področju krajevne skupnosti Ankaran za obdobje 15.10.2005 - 15.10.2006
Luka Koper d.d.
Vodja: Borut Poljšak, mag. Gregor Jereb, Franka Cepak
Trajanje: 2006

Povečanje učinkovitosti patronažnega varstva s posebnim poudarkom na preventivi kroničnih nalezljivih bolezni na območju MOL 
Mestna občina Ljubljana
Vodja: doc. dr. Olga Šuštaršič
Trajanje: 2004

Testiranje telesne pripravljenosti starostnikov
Mestna občina Ljubljana
Vodja: doc. dr. Miroljub Jakovljević
Trajanje: 2003

Napor pri hoji s palicami
Fundacija za financiranje športnih organizacij v RS
Vodja: prof. dr. France Sevšek
Trajanje: 2002

Spletna stran za nemoteno in pravilno delovanje uporablja osnovne nujne piškotke. Obvezni piškotki in piškotki, ki ne obdelujejo osebnih podatkov, se naložijo samodejno, brez predhodne privolitve in z njimi ne obdelujemo nobenih podatkov. Analitičnih piškotkov ne uporabljamo. Več o piškotkih »