Predstojnica oddelka

pred. dr. Katarina Galof

Namestnica predstojnice oddelka

pred. Špela MIhevc

Vodja katedre za delovno terapijo

viš. pred. mag. Alenka Plemelj Mohorič

Mentorji

  1. letnik: viš. pred. mag. Cecilija Lebar
  2. letnik: pred. dr. Katarina Galof
  3. letnik: pred. dr. Alenka Oven

Opis

Oddelek za delovno terapijo je bil na podlagi Zakona o Višji šoli za zdravstvene delavce ustanovljen leta 1964 z namenom, da bi z izobraževanjem za ta poklic pokrival vsa področja zdravstvenega in socialnega varstva. Oddelek je deloval samostojno, vodila ga je Anica Čaks, prvi predstojnik je bil dr. Slobodan Grobelnik. Leta 1975, ko se je Višja šola za zdravstvene delavce vključila v Univerzo v Ljubljani, se je na Oddelku kot prva delovna terapevtka zaposlila Nežka Jernejčič in prevzela vaje s področja aktivnosti delovne terapije. Leta 1985 je bila habilitirana v predavateljico in pričela s predavati predmeta Delovna terapija in Aktivnosti delovne terapije.

Študijski program se je prvič uradno spremenil leta 1982, ko so strokovni predmeti dobili večji poudarek, Oddelek pa se je iz Oddelka za delovne terapevte preimenoval v Oddelek za delovno terapijo. V naslednjih letih se je študijski program vsebinsko spreminjal in doživel več sprememb, pomembnejša je bila leta 1995, ko je delovnoterapevtski študijski program na Visoki šoli za zdravstvo iz višješolskega prerasel v triletni visokošolski strokovni študijski program za delovno terapijo.

Leta 2009 je stopil v veljavo prenovljen Študijski program Delovna terapija 1. stopnje, ki upošteva smernice bolonjskega procesa, sledi razvoju in novostim stroke, uvaja sodobnejše izobraževalne metode in pomeni pomembno posodobitev učnih vsebin. Primerljiv je s sodobnimi programi, usklajen je s smernicami za razvoj študijskih programov ENOTHE-ja (Evropskega združenja šol delovne terapije) in s standardi izobraževanja WFOT (Svetovnega združenja delovnih terapevtov). Pri oblikovanju programa je bila vključena širša javnost (Zbornica delovnih terapevtov, študentje, delodajalci).

Predstojniki oddelka skozi zgodovino:

1964 - 1975 Slobodan Grobelnik
1975 - 1994 Nežka Jernejčič
1994 - 1998 Tamara Ošnjak
1998 - 2005 Marija Tomšič
2005 - 2021 Alenka Oven
2021 - Katarina Galof

Trenutno so na oddelku zaposlene 2 višji predavateljici, 4 predavateljice in 1 asistentka.

Na naši spletni strani uporabljamo piškotke, saj ti omogočajo boljše in pravilnejše delovanje. Zaradi EU zakonodaje, vas moramo vprašati za soglasje. Prosimo vas, da sprejmete uporabo piškotkov in si s tem omogočite pravilen prikaz naše spletne strani. Piškotke uporabljajo vse spletne strani. Več informacij o piškotkih najdete na tej povezavi.