Prosimo poskrbite, da je na strani omogočen JavaScript, ki poganja dodatek za dostopnost. Zdravstvena nega

Predstojnica oddelka

pred. dr. Manca Pajnič

Namestnica predstojnice oddelka

doc. dr. Marija Milavec Kapun

Vodja katedre za zdravstveno nego

pred. dr. Mirjam Ravljen

Vodja katedre za zdravstveno vzgojo

doc. dr. Andreja Kvas

Vodja katedre za družbene vidike zdravja in zdravstva

doc. dr. Barbara Domajnko

Učiteljica tutorica/svetovalka za osebne potrebe študentov zdravstvene nege

viš. pred. dr. Darja Thaler

Mentorji oddelkov

1. stopnja

 1. letnik: asist. Tina Kamenšek - predvidoma do marca 2024 jo nadomešča asist. dr. Karin Birk Tot
 2. letnik: asist. Špela Plesec
 3. letnik redni študij: doc. dr. Marija Milavec Kapun

2. stopnja

 1. letnik: doc. dr. Andreja Kvas
 2. letnik: doc. dr. Suzana Mlinar

Opis

Izobraževanje za zdravstveno nego ima v Sloveniji dolgoletno tradicijo. V letu 1923 je bila ustanovljena Šola za zaščitne sestre, ki je začela s poukom 3. 1. 1924. V študijskem letu 1951/52 je Šola za medicinske sestre začela sprejemati kandidatke s končano srednješolsko izobrazbo. Leta 1954 je študij končala prva generacija višjih medicinskih sester. Leta 1962 je bil sprejet Zakon o Višji šoli za zdravstvene delavce, ki je združil Višjo šolo za medicinske sestre z Višjo šolo za fizioterapevte in Višjo šolo za rentgenske pomočnike. V študijskem letu 1995/96 je višješolski študijski program prešel na visokošolski strokovni program. Vsi, ki so končali višješolski program, so imeli v študijskem letu 1997/98 prvič možnost vpisa v diferencialni program za pridobitev visokošolske strokovne izobrazbe. V študijskem letu 1993/94 je bila možnost vpisa na univerzitetni program zdravstvene vzgoje, katerega izvajalki sta bili Pedagoška fakulteta in Visoka šola za zdravstvo Univerze v Ljubljani. Vsebina programa je bila usmerjena k preventivi, poudarjeni je bil zdravstvenovzgojni vidik.  Študij je končalo 125 diplomantov.

Po letu 1970 je takrat Višja šola za zdravstvene delavce in kasneje Visoka šola za zdravstvo organizirala podiplomska izobraževanja  v obliki eno- ali dvosemestralnih specializacij oz. tečajev:

 • Enosemestralni tečaj iz intenzivne nege v študijskem letu 1970/71 in 1971/72.
 • Enosemestralni tečaj iz psihiatrične zdravstvene nege v študijskih letih 1970/71, 1971/72, 1972/73; v študijskih letih 1974/75, 1975/76, 1976/77 in 1977/78 pa dopolnilni tečaj iz istega strokovnega področja – dvosemestralno izobraževanje.
 • Dvosemestralni tečaj iz medicine dela v študijskih letih 1973/74/75.
 • Prva specializacija z dvosemestralnim študijskim programom je bila izvedena leta 1986, in sicer s področja psihiatrične zdravstvene nege, sledile so ji specializacije iz oftalmološke zdravstvene nege, ginekološko-porodniške in patronažne zdravstvene nege.
 • V študijskem letu 1994/95 je bilo organizirano podiplomsko strokovno izpopolnjevanje za vodilne  in vodstvene medicinske sestre Kliničnega centra v Ljubljani, prav tako v naslednjem študijskem letu za vodilne medicinske sestre kliničnega centra v Ljubljani in medicinske sestre zavodov.
 • Leta 1995 je bilo organizirano strokovno izpopolnjevanje za medicinske sestre Onkološkega inštituta Ljubljana.

Leta 2004 smo začeli z izobraževanjem medicinskih sester za reguliran poklic. Študijski program Zdravstvena nega se nenehno izpopolnjuje in prilagaja novim dosežkom znanosti in spremembam zakonodaje v izobraževanju in zdravstvenem varstvu. V študijskem letu 2010/11 smo na Zdravstveni fakulteti začeli z izvedbo drugo stopenjskega študijskega programa Zdravstvena nega (magistrski študij).

Oddelek zdravstvene nege na Zdravstveni fakulteti je v Slovenskem prostoru najstarejši.  Ponosni smo na svojo tradicijo in mnoge uspešne diplomante, ki so zaposleni v zdravstvu ali izven njega, tako v Sloveniji kot tudi v tujini. Imamo dolgo tradicijo, na katero je lahko ponosen vsak študent oziroma diplomant Zdravstvene nege.

Predstojniki/ce oddelka skozi čas:

1976 – 1979 Nives Merljak
1979 – 1980 v. d. Gabrijela Skubic
1980 – 1982 Stana Kavalič
1982 – 1984 Tita Sekavčnik
1984 – 1989 Nana Domajnko
1989 – 1994 Angela Hajdinjak
1994 – 1997 Vera Štebe
1997 – 2006 Marija Zaletel
2006             Suzana Mlinar 
2006 – 2008 Darja Ovijač
2008 – 2010 Andrej Starc
2010 – 2014 Andreja Mihelič Zajec
2014 – 2022 Andreja Kvas
2022 -           Manca Pajnič 

Spletna stran za nemoteno in pravilno delovanje uporablja osnovne nujne piškotke. Obvezni piškotki in piškotki, ki ne obdelujejo osebnih podatkov, se naložijo samodejno, brez predhodne privolitve in z njimi ne obdelujemo nobenih podatkov. Analitičnih piškotkov ne uporabljamo. Več o piškotkih »