Predstojnik oddelka

viš. pred. mag. Tomaž Lampe

Namestnica predstojnika oddelka

lekt. Tina Levec

Vodja katedre za ortotiko in protetiko

viš. pred. mag. Tomaž Lampe

Vodja katedre za biofiziko in biomehaniko

doc. dr. Gregor Gomišček

Mentorji oddelkov

Laboratorijska zobna protetika:

      1., 2. in 3. letnik: pred. Peter Bohinc 

Ortotika in protetika

  1. letnik: doc. dr. Gregor Gomišček
  2. letnik: viš. pred. mag. Tomaž Lampe
  3. letnik: lekt. Tina Levec

Opis

Ortotika in protetika

Študijski program ortopedske tehnike se je v Sloveniji začel v študijskem letu 1987/88 in je bil edini tovrstni program v Jugoslaviji. Pobudnik za začetek izobraževanja ortopedskih tehnikov je bil prof. dr. Črt Marinček. Pri izvedbi študijskega programa je pomembno vlogo odigral Inštitut RS za rehabilitacijo, na katerem je potekala glavnina laboratorijskih vaj. Izobraževanje je trajalo dve leti (štiri semestre) in je bilo organizirano le kot oblika študija ob delu.

Leta 1992, se je študij podaljšal na pet semestrov in diplomski semester.

Leta 1996 se je študijski program ortopedska tehnika preoblikoval v triletni visokošolski strokovni študijski program ortopedske tehnike, v katerem se je oblikoval temeljni profil nosilca ortotike in protetike.

Do leta 2007 je bila večina visokošolskih učiteljev, ki je izvajala študijski program, zaposlena pogodbeno, nato pa se je višji predavateljici, ki je skrbela za organizacijski in strokovni potek študijskega programa, pridružil nov sodelavec – asistent za področje ortotike in protetike.

Laboratorijska zobna protetika

Zobotehnična tehnologija se je že pred časom tako razvila, da samo srednješolska izobrazba ni več zadostovala, vendar je bil zobotehnik edini med zdravstvenimi poklici, ki ni imel možnosti izobraževanja na visokošolski ravni.

Sredi osemdesetih let prejšnjega stoletja smo ugotavljali, da bo šele inženir zobne protetike ustrezno izobražen zdravstveni delavec, ki bo vključen v zobozdravstveni tim in bo imel dovolj strokovnih kompetenc s področja stomatološke laboratorijske protetike.

Zato smo v študijskem letu 1985/86 na Višji šoli za zdravstvene delavce uvedli višješolski program stomatološka laboratorijska protetika, ki je nadgradil srednješolski program zobotehnika in je v stroko vnesel nove zamisli in ideje ter najsodobnejše laboratorijske postopke.

Zaradi materialnih in kadrovskih pogojev je triletni študij potekal le ob delu.

Skladno z bolonjskimi smernicami smo zato pripravili študijski program, ki je bil leta 2008 potrjen in vpisan v razvid pri Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, izvajati pa se je začel v študijskem letu 2009/10.

Za nastanek in izvajanje programa sta bila posebej zaslužna prof. dr. Ljubo Marion, ki je bil tudi predstojnik oddelka, in zobotehnik Rafko Irgolič.

Na naši spletni strani uporabljamo piškotke, saj ti omogočajo boljše in pravilnejše delovanje. Zaradi EU zakonodaje, vas moramo vprašati za soglasje. Prosimo vas, da sprejmete uporabo piškotkov in si s tem omogočite pravilen prikaz naše spletne strani. Piškotke uporabljajo vse spletne strani. Več informacij o piškotkih najdete na tej povezavi.