Predstojnica oddelka

izr. prof. dr. Renata Vauhnik

Namestnica predstojnice oddelka

asist. dr. Daša Weber

Vodja katedre za fizioterapijo

viš. pred. mag. Sonja Hlebš

Mentorji

1. stopnja:

  1. letnik: asist. Maja Petrič
  2. letnik: asist. dr. Polona Palma
  3. letnik: asist. dr. Tina Tomc Žargi

2. stopnja:

  1. letnik: doc. dr. Tine Kovačič
  2. letnik: asist. dr. Matej Ipavec

Opis

Prva dvoletna fizioterapevtska šola je bila v Sloveniji ustanovljena na predlog Ortopedske klinike in Medicinske fakultete v Ljubljani leta 1947. Šolanje je sprva potekalo v Rovinju in sicer v Bolnišnici za kostno in sklepno tuberkulozo. Leta 1950 se je šolanje preselilo na novo ustanovljeno Srednjo fizioterapevtsko šolo v Ljubljani. Leta 1962 je bil prvič organiziran tudi izredni študij.

V študijskem letu 1995/96 je bil odprt visokošolski strokovni program fizioterapije, ki je prinesel nov strokovni naziv, diplomirani fizioterapevt oz. diplomirana fizioterapevtka.

S študijskim letom 2009/10 pa se je začel nov, po bolonjskih merilih posodobljen program.

Od leta 2014/2015 izvajamo dvoletni magistrski študijski program fizioterapije.

Nekateri člani Oddelka za Fizioterapijo so svoj magistrski oz. doktorski študij fizioterapije ali gibalnih in športnih znanosti opravili v Veliki Britaniji. Nekateri so podiplomski študij opravili na Medicinski fakulteti in Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani.

Visoka izobraženost članov Oddelka za Fizioterapijo, ter bogate izkušnje pridobljene tako doma, kot v tujini, so pripomogle k dvigu kakovosti procesa izobraževanja fizioterapevtov v Sloveniji.

Člani Oddelka za Fizioterapijo stremimo h kakovostnemu pedagoškemu ter znanstveno - raziskovalnemu delu. V ponos so nam angažirani študentje in uspešni diplomanti.

Predstojniki Oddelka za Fizioterapijo skozi zgodovino:

1962 – 1980 Edvard Pohar
1980 – 1981 Marija Kandus
1981 – 1983 Milena Dragovič
1983 – 1987 Marija Kandus
1987 – 1994 Gabrijela Gaber
1994 – 1999 Miroljub Jakovljević
1999 – 2004 Gabrijela Gaber
2005 – 2006 Sonja Hlebš
2007 – 2010 Urška Puh
2010 – 2014 Alan Kacin
2014 – 2016 Miroljub Jakovljević
2016 –           Renata Vauhnik

Na naši spletni strani uporabljamo piškotke, saj ti omogočajo boljše in pravilnejše delovanje. Zaradi EU zakonodaje, vas moramo vprašati za soglasje. Prosimo vas, da sprejmete uporabo piškotkov in si s tem omogočite pravilen prikaz naše spletne strani. Piškotke uporabljajo vse spletne strani. Več informacij o piškotkih najdete na tej povezavi.