Zdravstvena fakulteta Univerze v Ljubljani je fakulteta z največjim vpisom študentov s področja zdravstvenih ved v Sloveniji in nudi najširšo paleto izobraževalnih programov s tega področja.

Ponujamo možnost izobraževanja na osmih študijskih programih prve stopnje:
- babištvo,
- delovna terapija,
- fizioterapija,
- laboratorijska zobna protetika,
- ortotika in protetika,
- radiološka tehnologija,
- sanitarno inženirstvo,
- zdravstvena nega

in na štirih študijskih programih druge stopnje:
- fizioterapija,
- radiološka tehnologija,
- sanitarno inženirstvo,
- zdravstvena nega.

Želja za študij na Zdravstveni fakulteti je vsako leto več, kot jih lahko uresničimo. Letno razpišemo okoli 500 mest za brucke in bruce, približno toliko študentov študij tudi zaključi.

Poklici s področja zdravstva so poklici prihodnosti, zato postajajo zmeraj zahtevnejši. Tehnološki napredek, demografske spremembe in regulativa zahtevajo usposobljen in samostojen kader. Zdravstvena fakulteta si zato prizadeva za kakovost pedagoškega procesa na vseh stopnjah poučevanja, saj je le ta eden pomembnejših dejavnikov za razvoj ključnih kompetenc diplomantov. Večino študijskih programov izvajamo tudi v kliničnem okolju in pri tem sodelujemo z več kot 200 učnimi bazami po vsej Sloveniji.

Zaradi pestrosti študijskih programov in aktualnosti raziskovalnih področij je Zdravstvena fakulteta zanimiva tudi za tuje študente, učitelje in raziskovalce, saj je področje zdravja in okolja pomembno za vse nas.

Del študijskih obveznosti lahko študenti opravijo tudi v tujini v okviru Erasmus+ izmenjav. Fakulteta ima sklenjene sporazume s 74 tujimi visokošolskimi institucijami iz 22 evropskih držav.

Študij je raznolik, dinamičen in pogosto tudi naporen. Vendar našim študentom ne zmanjka časa za obštudijske dejavnosti in druženja. Zelo smo ponosni na njihove dobrodelne aktivnosti, družbeno angažiranost ter športne dosežke v okviru Univerzitetne športne lige.

Diplomanti Zdravstvene fakultete lahko študij nadaljujejo tudi na interdisciplinarnih doktorskih študijih Biomedicina in Bioznanosti, kjer Zdravstvena fakulteta sodeluje pri izvedbi z ostalimi članicami UL.

Vabljeni k ogledu promocijskega videa Zdravstvene fakultete.

Na naši spletni strani uporabljamo piškotke, saj ti omogočajo boljše in pravilnejše delovanje. Zaradi EU zakonodaje, vas moramo vprašati za soglasje. Prosimo vas, da sprejmete uporabo piškotkov in si s tem omogočite pravilen prikaz naše spletne strani. Piškotke uporabljajo vse spletne strani. Več informacij o piškotkih najdete na tej povezavi.