Spoštovani študenti Zdravstvene fakultete!

Čas, v katerem se trenutno nahajamo, zahteva sodelovanje tako študentov kot vodstva fakultete in vsem predstavlja izziv, saj načina dela, ki sedaj poteka, nismo vajeni. Člani Študentskega sveta Zdravstvene fakultete, člani Študentske organizacije – Pacienti, študenti tutorji in predstavniki letnikov so za vas zbrali najpogostejša vprašanja, ki ste jih postavljali v zvezi s študijskim procesom in izvajanjem izpitov na naši fakulteti v času COVID-19.

Preprečiti želimo širjenje lažnih in napačnih informacije v zvezi s trenutno in planirano organizacijo dela, zato vas prosimo, da si spodnja zapisa pozorno preberete.

V kolikor imate dodatna vprašanja, ki niso bila vključena, se lahko obrnete na izvajalce predmetov, mentorje letnikov, Službo za študijske zadeve ali študente (tutorji, ŠSZF, ŠOZF – Pacienti, predstavniki letnikov).

Vprašanja študentov v zvezi s študijskim procesom v času COVID-19
Vprašanja študentov v zvezi z izvajanjem izpitov v času COVID-19