Zaradi trenutne epidemiološke situacije vam v nadaljevanju podajamo navodila za pristop k izpitu v jesenskem izpitnem obdobju.

 • Najkasneje 2 dni pred izpitom boste obveščeni o prostoru (predavalnica ali online) in času izvedbe izpita.
 • Na dan izpita (15 minut pred pričetkom) počakate pred vhodom fakultete, kamor vas pride iskati izvajalec izpita. V primeru zamude, vstop v stavbo ne bo mogoč.
 • Ob vstopu v fakulteto si morate obvezno nadeti zaščitno masko in razkužiti roke.
 • Prosto gibanje in zadrževanje v stavbi Zdravstvene fakultete študentom ni dovoljeno.
 • Upoštevati morate navodila glede varnostne razdalje (1,5 m), razkuževanja rok in uporabe zaščitne maske.
 • V predavalnico in iz nje vstopate/izstopate izključno le organizirano. Pri hoji po prostorih fakultete se je potrebno držati desne strani v smeri hoje.
 • V predavalnicah je z rumeno okroglo nalepko na mizi vidno označeno, kamor se študenti lahko posedete. Posedate se tako, da najprej zasedete mesta v prvi vrsti, nato zasedete mesta v drugi vrsti itd.
 • Študentsko izkaznico in osebni dokument položite na skrajni rob mize.
 • Na izpit morate prinesti podpisano izjavo, s katero jamčite, da je vaše zdravje skladno s pravili (vprašalnik NIJZ). Izjava je objavljena v informacijskem sistemu VIS.
 • V primeru, da s pisanjem zaključite prej kot v času, namenjenem pisanju, počakate, da s pisanjem zaključijo tudi drugi študenti.
 • Predavalnice ne zapuščate pred zaključkom izpita. Po zaključenem izpitu vas bo izvajalec izpita vse pospremil do izhoda, pri čemer je potrebno upoštevati varnostno razdaljo iz predavalnice do izhoda fakultete.
Na naši spletni strani uporabljamo piškotke, saj ti omogočajo boljše in pravilnejše delovanje. Zaradi EU zakonodaje, vas moramo vprašati za soglasje. Prosimo vas, da sprejmete uporabo piškotkov in si s tem omogočite pravilen prikaz naše spletne strani. Piškotke uporabljajo vse spletne strani. Več informacij o piškotkih najdete na tej povezavi.