Spoštovani študenti!

Vodstvo Zdravstvene fakultete je dnevno v kontaktu z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), Ministrstvom za zdravje (MZ) ter Zbornico-Zvezo zdravstvene in babiške nege Slovenije. Skupaj iščemo rešitve pri premagovanju pomanjkanja zdravstvenega kadra.

Na MIZŠ so pripravili nacionalno bazo študentov zdravstvenih strok, v katero se lahko prijavijo študenti, ki bi želeli pomagati v teh kriznih časih. Študenti Zdravstvene fakultete se v bazo lahko prijavijo na tej povezavi.

Poleg prijave v nacionalno bazo, se lahko študenti pridružijo tudi Sekciji študentov zdravstvene nege in babištva ali kontaktirajo Zbornico-Zvezo zdravstvene in babiške nege Slovenije.

Enako kot v prvem valu epidemije, bomo študentom priznavali opravljeno delo, ne glede na to ali boste delali kot prostovoljec ali preko študentskega servisa. Za priznavanje opravljenih ur, boste na Komisijo za dodiplomski študij ali na Komisijo za magistrski študij oddali vlogo za priznavanje opravljenih obveznosti, ki mora biti podpisana s strani inštitucije, kjer ste delovali v času epidemije. Razvidno mora biti kje ste delali (inštitucija), na katerih delovnih mestih (oddelkih) in koliko ur. Oddelčne komisije bodo vaše vloge pregledale in primerjale pridobljene kompetence v času epidemije s tistimi, ki bi jih pridobili tekom študijskega procesa.

Na naši spletni strani uporabljamo piškotke, saj ti omogočajo boljše in pravilnejše delovanje. Zaradi EU zakonodaje, vas moramo vprašati za soglasje. Prosimo vas, da sprejmete uporabo piškotkov in si s tem omogočite pravilen prikaz naše spletne strani. Piškotke uporabljajo vse spletne strani. Več informacij o piškotkih najdete na tej povezavi.